תמונת באנר של דייג המטרה היא החכה ולא הדגים life michael קורסי תיכנות

המטרה איננה לתפוס את הדגים

כאנלוגיה ללימוד פיתוח תוכנה, מטרת העל בכל תהליך הדרכתי שעוברים איננה לתפוס את הדגים, אלא לייצור את החכה כדי לאפשר תפיסת דגים באופן עצמאי.