life michael 14 days money back guaranteed
כל הקורסים האסינכרונים באתרנו ניתנים לרכישה ללא סיכון. במידה שבמהלך ה-14 יום לאחר הרכישה רוצים לבטל אותה, מובטח החזר מלא של מלוא הסכום ששולם.

Share This Post

תשלום ללא סיכון
כל הקורסים האסינכרוניים באתר life michael academy זמינים למכירה ללא סיכון. במהלך 14 הימים שבחלוף ממועד הרכישה ניתן לבטל את הרכישה ולקבל את מלוא הסכום ששולם בחזרה.

תמיכה בכל שאלה שצצה
עבור כל אחד מהקורסים האסינכרוניים באתר life michael academy קיימת קבוצה ייעודית בלינקדין שאפשר דרכה לקבל תמיכה בכל שאלה שצצה במהלך הקורס. 

More To Explore

Screenshot of IDE
לימוד #C

רישיון בחינם ל-IDEs של JetBrains

סביבות הפיתוח של חברת JetBrains ידועות באיכותן הגבוהה. חברת JetBrains מספקת רישיון לשימוש בחינם במוצריה לסטודנטים.

סטודנטים בתיכון באנר
Uncategorized

תכנות מונחה עצמים בבגרות 5 י”ל במחשבים

תכנית הלימודים ב-5 י”ל מחשבים מאפשרת לתלמידים לבחור בין שפות התכנות Java ו-#C. אחד הנושאים החשובים ביותר בתכנית זו הוא תכנות מונחה עצמים.

Update cookies preferences