המטרה איננה לתפוס את הדגים

תמונת באנר של דייג המטרה היא החכה ולא הדגים life michael קורסי תיכנות
כאנלוגיה ללימוד פיתוח תוכנה, מטרת העל בכל תהליך הדרכתי שעוברים איננה לתפוס את הדגים, אלא לייצור את החכה כדי לאפשר תפיסת דגים באופן עצמאי.

Share This Post

כאנלוגיה ללימוד פיתוח תוכנה ניתן לסכם ולומר שמטרת העל בכל תהליך הדרכתי שעוברים איננה לתפוס את הדגים, אלא ללמוד כיצד לתפעל את החכה כדי שתתקיים מסוגלות לתפוס דגים נוספים באופן עצמאי. לימוד החומר המקצועי לפרטי פרטים איננה מטרת העל. מטרת העל היא להכשיר את המשתתפים בהבנה תיאורטית יסודית ומסודרת של הבסיס התיאורטי שקיים בבסיס הנושא הנלמד ולהקנות למשתתפים את היכולת ללמוד באופן עצמאי את כל תתי הנושאים באותו נושא שבו התהליך ההדרכתי עוסק.

היקף הידע בכל נושא ונושא שקיים בפיתוח תוכנה הוא כל כך גדול שאין שום סיכוי שבעולם לכסות את הנושא הנלמד באופן מלא ולפרטי פרטים. היכולת להבחין בין התפל לעיקר, ובין לימוד תתי הנושאים שלמידתם תקנה למשתתפי ההדרכה את היכולת להמשיך וללמוד לבד, נמצאת בבסיס ההצלחה של כל תהליך הדרכתי בפיתוח תוכנה.

More To Explore

קורס תכנות בג'אווה הוא רק ההתחלה. זהו הבסיס בלבד. קורס ללימוד ג'אווה.
לימוד Java

קורסים בנושאים מתקדמים בג’אווה

קורס ללימוד יסודי של שפת התכנות Java הוא הצעד הראשון. בהמשך, כדאי להתקדם וללמוד נושאים מתקדמים ובכך לשפר את היכולות המקצועיות.

Update cookies preferences