לימוד שפת התכנות TypeScript מתחיל בלימוד JavaScript

ידע מוקדם בשפת התכנות JavaScript הכרחי ללימוד שפת התכנות TypeScript.